ISSN 2616-5252

«АВҶИ ЗУҲАЛ»

Маҷаллаи илмӣ - амалӣ

Ҳар се моҳ чоп мешавад
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Мувофиқи қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» 31.01. соли 2019, таҳти №29 маҷаллаи «Авҷи Зуҳал»ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МҶ-97.


Нашри ҷорӣ: №1 (38) 2020 Боргирии PDF

Суроғаи таҳририя:
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»
Тел.:  (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj
Сомона: www.avji-zuhal.tj